Uncategorized

Esmaü’l- Hüsna (Allah’ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve manası

0

Allah (c.c)’un birbirinden hoş isimlerinin bir ortada bulunduğu Esmaü’l-Hüsna’nın bilinmeyen sırlarını ve faziletlerini sizler için derledik. Pekala Esmaü’l-Hüsna’da 99 ismin verilmesinin sebebi nedir? Hangi rahatsızlık için hangi esma zikri çekilmeli? Esmaü’l-Hüsna’daki isimler ve manaları…

Arapça’da ”isim” sözünün çoğulu olan ‘‘Esma”, en hoş manasına gelen ”Hüsna”nın birleşmesiyle ortaya çıktığı vakit oluşan ”Esmaü’l- Hüsna” tabiri, Allah (c.c)’un 99 ismini tabir etmek için kullandığımız bir sözdür. Birbirinden hoş isimleri ile derinliğini idrak edemeyeceğimiz manaları olan Esmaü’l-Hüsna’nın sıhhat açısından da birçok sırrı ve fazileti vardır. Günümüzde görülen birtakım rahatsızlıkların şifa bulması için çekebileceğiniz esma zikirlerini ve manalarına sizler için haberimizde yer verdik. İçerisinde 99 ismi kapsayan Esmaü’l- Hüsna’yı anlayıp sayan ve ezberleyen kişinin cennete gireceğini müjdeleyen Peygamber Efendimiz (SAV), pek çok hadis-i şerifinde Esmaü’l-Hüsnanın faziletleri üzerinde durmuştur. Pekala Esmaü’l-Hüsna’da Allah (c.c)’un hangi isimleri var? Allah (c.c)’un isimlerinin manaları neler? Hangi Esma zikri neye uygun gelir? İşte Esmaü’l- Hüsna ile ilgili merak edilenler…

ALLAH (C.C)’UN YALNIZCA 99 İSMİ Mİ VAR? 99 SAYININ SIRRI NEDİR?

Peygamberimizin tavsiye ettiği en faziletli günlük zikirler

Toplum içerisinde Esmaü’l- Hüsna ile ilgili en çok merak edilen mevzulardan bir tanesi de Allah (c.c)’un isimlerinin neden 99’unun Esmaü’l Hüsnanın içinde olduğu ve kesin sayının 99 olup olmadığıdır. Hadis-i şeriflerde Allah’ın 99 ismi olduğundan bahsedilmesi ile birlikte, Kuran-ı Kerimde sıfat ile birlikte gelen yani cümle formundaki esmaların olduğu geçmektedir. Allah (c.c)’un 99’dan daha çok daha fazla ismi vardır yalnızca bize bildirilmesi istenen sayı 99’dan ibarettir. Allah’ın isimlerinin 99 ile sonlu olduğunu söylemek yanlıştır, sonsuz sayıda ismi vardır…

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet etmiştir:

“Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) Cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169)

HANGİ ESMA ZİKRİ NEYE ÂLÂ GELİR? ESMA ZİKİRLERİ…

Kulak sorunu için: Es Semi

Omurga sorunu  için: El Cabbar

Saç sorunu  için: El Bedi‘

Adale sorunu için: El Kavi

Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak

Atardamar sorunu  için: El Cabbar

Kanser sorunu için: Celle Celaluhu

Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim

Bacak sorunu için: Er Rafi‘

Göz ve damar sorunu için: El Muteal

Kolon sorunu için: Er Rauf

Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

Prostat sorunu için: ErReşid

Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

İdrar kesesi sorunu için: El Haydi

Akciğer sorunu için: Er Razık

Kemik sorunu  için: En Nafi

Diz sorunu  için: Er Rauf

Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

Kalp sorunu için: En Işık

Kalp Damarı sorunu  için: El Vahhab

Sinir sorunu  için: El Muğni

Migren sorunu  için: El Ğani

Guatr sorunu için: El Cabbar

Göz sorunu  için: En Nur-Basir-Vahhab

Mide sorunu için: Er Rezzak

Böbrek sorunu  için: El Hayy

Bağırsak sorunu  için: EsSabur

Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

Rahim sorunu  için: El Halik

Romatizma sorunu  için: El Muheymin

Göz Siniri  sorunu için: Ez Zahir

Tansiyon sorunu için: El Hafid

Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

ESMAÜ’L-HÜSNA İSİMLERİ VE MANALARI 

1- Allah (C.C.): “Eşi gibisi olmayan.”
2- Er-Rahmân: “Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
4- El-Melik: “Mülkün, dünyanın sahibi”
5- El-Kuddûs: “Noksanlıktan uzak.”
6- Es-Selâm: “Tehlikelerden selamete çıkaran.”
7- El-Mü’min: “Güven veren, koruyan.”
8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
9- El-Azîz: “İzzet sahibi”
10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi.”
11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, gibisi olmayan.”
12- El-Hâlık: “Yaratan.”
13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
14- El-Musavvir: ”Şekil veren.”
15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
16- El-Kahhâr: “Her şeye galip ve hakim olan.”
17- El-Vehhâb: “Çok fazla ihsan eden.”
18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve gereksinimini karşılayan.”
19- El-Fettâh: “Darlıktan kurtaran. “
20- El-Alîm: “Gizli açık, her şeyi bilen.”
21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren”
22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”
23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden”
26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
27- Es-Semi: “Her şeyi en güzel işiten.”
28- El-Basîr: “Her şeyi en uygun gören.”
29- El-Hakem: “Mutlak hakim”
30- El-Adl: “Mutlak adil”
31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan.”
32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
33- El-Halîm: “Acele etmeyen”
34- El-Azîm: “Pek büyük.”
35- El-Gafûr: “Affı bol.”
36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi”
38- El-Kebîr: “Büyüklükte gibisi yok,”
39- El-Hafîz: “Her şeyi esirgeyici olan.”
40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, besinini veren, tayin eden.”
41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en yeterli gören.”
42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi.”
43- El-Kerîm: “Çok ikram eden.”
44- Er-Rakîb: “Kontrolü altında tutan.”
45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”
46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli”
48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven”
49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
51- Eş-Şehîd: “Her vakit her yerde hazır.”
52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en yeterli sonuca ulaştıran.”
54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün”
55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı”
56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık”
58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
59- El-Mübdi: “Maddesiz”
60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
61- El-Muhyî: “İhya eden”
62- El-Mümît: “Her canlıya vefatı tattıran.”
63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi”
64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları canlı tutan”
65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey bâtın kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük”
67- El-Vâhid: “Tek olan.”
68- Es-Samed: “Hiçbir şeye gereksinimi olmayan.”
69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği üzere yaratmaya muktedir olan.”
70- El-Muktedir: “Dilediği üzere tasarruf eden”
71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan”
73- El-Evvel: “Ezeli olan.”
74- El-Âhir: “Ebedi olan”
75- El-Zâhir: “Varlığı açık “
76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, büyüklüğü zımnî olan. “
77- El-Vâlî: “Kainatı yönetim eden.”
78- El-Müteâlî: “Son derece ulu olan.”
79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol”
80- Et-Tevvâb: “Günahları bağışlayan.”
81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren”
82- El-Afüvv: “Affı çok olan”
83- Er-Raûf: “Çok merhametli.”
84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
87- El-Câmi: “Mahşerde bir ortaya toplayan.”
88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi”
89- El-Mugnî: “Zengin eden.”
90- El-Mâni: “Engelleyen.”
91- Ed-Dârr: “Elem”
92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran”
94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
95- El-Bedî: “Eşi ve gibisi olmayan hoşluk sahibi.”
96- El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
98- Er-Reşîd: “Doğru yolu gösteren. “
99- Es-Sabûr: “Ceza vermede ivedi etmeyen.”

admin

English Home’den alışveriş yapmanın püf noktaları

Previous article

Scarfin krem ne işe fayda? Scarfin krem nasıl kullanılır?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir